Ulven och villoläraren Anders Aborelius som är en representant för Satans synagoga i Sverige tillika biskop i Stockholms katolska stift, ondgör sig över att Sverige återinför gränskontroller för så kallade flyktingar och planerar en skärpning av asylrätten.

Bildresultat för Anders arborelius bild

Anders Aborelius menar att alla som på det ena eller andra sättet lyckas ta sig till Sverige ska ha rätt att få stanna och få bostäder samt bli försörjda av de svenska skattebetalarna.

Som auktoritet gör denna ulv sig till talesman för hela den svenska kristenheten, trots att han inte är kristen utan katolik och säger att “vi kristna i Sverige och det gäller för alla kristna kyrkor” menar att det är synd att man ändrat politiken så drastiskt.

Det framgår tyvärr inte hur många flyktingar (lycksökare) och ensamkommande kriminella vuxna män (som kallas barn) med andra kulturer, religioner, seder och bruk, Sverige enligt Aborelius kan ta emot utan att hela samhället går under.

Nog är det märkligt att personer som Aborelius, vilka tycks vara emot varje form av kontroll i syfte att stävja kriminalitet, laglöshet, orättfärdighet med mera, inte börjar motsätta sig den kontroll som råder när det gäller svenska medborgare och som bara kommer att öka.

Det är sällan (i princip aldrig) man från auktoriteterna i samhället, oavsett vad de företräder, hör att det är kränkande eller fel att svenska medborgare behöver visa identitetshandlingar (visa vilka de är) i olika sammanhang.

Om gränsen till vårt land (vårt hem) skall vara öppen för vem som helst i hela världen (oavsett av vilken anledning de tar sig hit) så borde det ju gälla alla gränser. Även gränserna som avskiljer människor från människor och medborgare från medborgare i Sverige.

Vem som helst borde ju enligt resonemanget som Aborelius och resten av det hycklande etablissemanget företräder, få tillträde att vistas var som helst och överallt utan att behöva visa identitetshandlingar.