Åke Bonnier, född den 11 december 1957 i Stockholm, är sedan den 26 augusti 2012, biskop för Svenska kyrkan i Skara stift. Åke Bonnier tillhör den kända förlags och publicistsläkten Bonnier och innehar en förmögenhet på 2 miljarder kronor. Han var 2011 en av Sveriges rikaste personer och hans syskon har toppositioner inom Bonnierkoncernen.

Åke Bonnier

Nu är inte tanken med detta inlägg att fokusera på Åke Bonniers stora förmögenhet utan på det faktum att Åke Bonnier är en av många skenkristna judiska marraner (en representant för kristenheten) inom det svenska samhället vilka har lyckats uppnå höga positioner genom infiltration och genom pengarnas makt.

Det gemensamma för de judiska infiltratörerna oavsett vilka områden de har infiltrerat och infiltrerar (för inte så länge sedan lyckades de infiltrera SD och har numera tagit över detta parti) är att de bekänner sig till den politiska ideologin ”Sionismen” och har kabbalismen (ockultism, satansdyrkan) som sin religion.

Så här skriver den judiske författaren Arthur Koestler i sin bok ”den trettonde stammen” angående marranos (kryptojudar):

”Efter massakrerna 1391 och 1411 som svepte fram över (iberiska) halvön gick lågt räknat minst 100.000 judar med på att döpas. En betydande del av dem fortsatte dock att utöva sin judiska tro i hemlighet. Dessa kryptojudar, marranos, blev rika, vann höga poster vid hovet i den kyrkliga hierarkin och gifte in sig i aristokratin.

Sedan alla obotfärdiga judar fördrivits från Spanien (1492) och Portugal (1497) betraktades marranos med tilltagande misstänksamhet. Många brändes i inkvisitionen, de flesta utvandrade på 1500 talet till länderna runt Medelhavet och till Holland, England och Frankrike. Så fort de var i säkerhet (marranos efter att ha utvandrat från Spanien) återgick de öppet till sin tro och grundade tillsammans med dem som fördrivits 1492-1497 de nya sefardiska samhällena i dessa länder”

Under 1700 talet började dessa marranos att dyka upp i Sverige. De lyckades smälta in väl bland befolkningen och blev ofta mycket förmögna och inflytelserika som bland annat släkten Bonniers. Deras lojalitet har dock alltid varit till dem själva och till judendomen (inte till de kristna och till de kristna samhällena) och de är måna om att bibehålla sina starka familjeband.


~~~~

Den här bloggägaren är inte så säker på att "Khazar-teorin" är sann.

Varför tror så många på Koestlers ord?

Och varför skrev Koestler om denna sak?

Läs HÄR t.ex.