2 Korintierbrevet 4:3 Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade.

De som inte är födda på nytt har ett TÄCKELSE för hjärtats ögon.

2 Korinthierbrevet 4:4 Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.

FÖRST I KRISTUS FÖRSVINNER TÄCKELSET!

2 Korinthierbrevet 3:14 Men deras sinnen blevo förstockade. När det gamla förbundets skrifter föreläsas, hänger ju ännu i denna dag samma täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus försvinner det.

Då du blir frälst (född på nytt, Johannes. 3:3) försvinner TÄCKELSET!

Inte konstigt att de ljuger inom media ALLA - somliga medvetet andra omedvetet.

Den som talar sanning (täckelset borttaget) får/kan inte höras i Satans media (all massmedia).

HELA VÄRLDEN ÄR I DEN ONDES VÅLD.  1 Joh. 5:19