Den största villfarelsen är att få människan att fokusera på den yttre miljön.

Bakom lögnen att den yttre miljön är så viktig, finns naturligtvis Satan som är lögnens fader.

"Jesus sade: "Han (Satan) har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader." Johannes 8:44

Satans mål är att dra med sig så många människor som möjligt bort från sanningen att Gud finns, och att han vill frälsa och därmed rädda människan från det eviga fördärvet.

Gud fokuserar på den inre miljön, på hur vi ser ut i hjärtat.

Hela Bibeln handlar om Guds plan att rädda människorna till sitt eviga rike där rättfärdighet råder och där människan helt naturligt vårdar jorden.

-----

Gud visste att djävulen skulle bedra Eva och Adam, men han hade en plan:.

I 1 Mosebok 3 :14-15 säger Gud till Satan:

"Jag skall sätta fiendskap mellan dig (Satan) och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen."

Redan efter Syndafallet berättade Gud sin plan för djävulen att han skulle sända sin Son Jesus Kristus till världen för att människorna skulle bli räddade och förlåtna - efter FALLET.

Om du lyssnar på radion och läser tidningar och ser på tv, så blir du proppad med propaganda att människan är orsak till jordens förstörelse och att vi måste göra allt för att rädda jorden och vår värld.

Detta är en lögn av Satan eftersom han har ett annat mål!

Satans mål är bedra hela mänskligheten till att följa med honom till det eviga fördärvet.

Sanningen är att hela jorden är i den ondes våld (Satans) därför att Adam gav bort vårdnaden om den till honom.

Det är därför jorden och världen ser ut som den gör.

JORDEN ÄR UNDER FÖRBANNELSE, DÄRFÖR ATT MÄNNISKAN ÄR GENOM SYNDAFALLET UNDER FÖRBANNELSE!

Satan (bedragaren) kontrollerar jorden och världen genom sitt folk - de som tillhör honom, de som inte tror och därmed är rättfärdiggjorda genom Jesus!

De som mest propagerar för "hållbarhet" (vilket idiotiskt ord) och att vi ska vara "rädda om jorden", är de som själva förstör jorden - ja, även hela världen. 

(Många av dessa är medvetna satansdyrkare och har enbart ondska i sina hjärtan!)

I Uppenbarelseboken 11:18 säger Gud att han ska fördärva dem som fördärvar jorden!

Amen tack och lov! Det finns en rättvis Gud som ska döma människorna efter sina gärningar!

HAR DU GÅTT PÅ LÖGNEN ATT RÄDDA VÄRLDEN ISTÄLLET FÖR ATT RÄDDA DIN SJÄL!?

Jorden kommer att rullas ihop som en gammal klädnad - det är Guds plan - så vad håller du på med!!

Hebreerbrevet 12:25-29 "Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om inte de kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur ska då vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? 26 Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen . 27 Orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skakas ska bestå. 28 När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan, 29 för vår Gud är en förtärande eld."artist: Dürer