Nu visar sig den totalitära diktaturen Sverige, som på pappret kallas för en demokrati, sitt rätta och sitt mycket fula ansikte.

Från och med igår (1 mars) trädde en ny lag i kraft som tvingar kommunerna att ta emot så kallade flyktingar och ensamkommande vuxna män från 18 - 40 år (ett fåtal kvinnor) varav majoriteten saknar flyktingskäl (samt giltiga identitetshandlingar) då de anländer från länder där det inte pågår några brinnande krig alternativt från länder där det går att vistas med tanke på att många direkt efter att de fått uppehållstillstånd, kan åka tillbaka för att besöka släktingar och vänner.

Det pågår inget brinnande krig i Afghanistan, Marocko, Irak, Iran eller Somalia med flera länder idag och i Syrien går det tydligen att vistas eftersom många Syrier kan åka tillbaka för att hälsa på släkten direkt efter att de fått uppehållstillstånd.   

Om nu fattigdom är ett skäl för att få asyl och uppehållstillstånd samt bostäder och försörjning i Sverige och av Sveriges kommuner, det vill säga av de svenska skattebetalarna, så borde det vara fritt fram för fattiga svenskar att åka till andra länder och få detsamma.

Denna tvångslag är inget annat än ett hån och ett slag i ansiktet på alla de svenskar som saknar bostäder, arbeten och allt som hör till för att kunna leva ett drägligt liv.

Och det är många.

Detta tänker förstås inte de somalier (8-10 barns familjer), afghaner, irakier och syrier som till stor del består av outbildade analfabeter, vilka kommunerna nu är tvungna att ta sig an (ge bostäder till) liksom arbetsförmedlingen och försäkringskassan (alla asylsökandes egen socialbyrå) och socialtjänsten när det gäller arbeten eller sysselsättning, på.

De ser Sverige som ett land som flyter av mjölk och honung och där de inte behöver lyfta ett endaste finger för att överleva. Allt serveras på silverfat (bostäder, pengar, arbeten/sysselsättning) och det svenska folket förväntas stå med öppna armar, hjärtan och plånböcker (även om plånböckerna är tomma) och tacksamt ta emot alla dessa människor som anländer.

De är en tillgång får vi höra från sionistiska agitatorers håll men på vilket sätt de är en tillgång när de är i behov av allt människor behöver för att leva, får vi tyvärr inte veta.

Sedan när blev bidragstagare en tillgång?     

Läs mer

~~~~

Asylmottagning eller välfärd

Konjunkturinstitutet KI som varje år på uppdrag av regeringen gör en bedömning av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna, har kommit fram till att (och håll i er nu) de offentliga finanserna står inför både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar.

I närtid handlar det om kostnader för framför allt asylmottagandet och på längre sikt om kostnaderna för en åldrande befolkning.

Man drar slutsatsen att skatterna måste höjas alternativt att utgifterna måste bromsas genom till exempel  minskad personaltäthet i vård, skola och omsorg. Med andra ord så måste ganska rejäla nedskärningar ske inom den offentliga sektorn.

En åldrande befolkning går det inte att göra så mycket åt om man inte från regeringens håll beslutar sig för att införa någon form av ättestupa som gamlingarna när de uppnår en viss ålder kan kastas ut för eller om man tvingar i dem insomningstabletter (så att de somnar för alltid) när de inte längre tillhör kategorin “skatteslavar” vars uppgift är att försörja så många “FATTIGA” (alla asylanter och lycksökare är förstås helt panka och saknar allt) från hela världen som möjligt.

LÄS ÄVEN:

Flyktingpojkarna i det nya landet

Idag fick jag en tidning hem i brevlådan som jag inte har bett om att få men som ändå skickas ut till alla hushåll. Även till de hushåll som inte vill ha reklam.

Reklam var vad det var. På första sidan kan man läsa om att alla nya Göteborgare är en investering för framtiden, att människor är en tillgång och att det är människor som skapar värde. Bland de nya invånarna finns stor kraft, kunskaper, talanger och arbetslust.

Det måste vi ta vara på. Då kan vi alla bli vinnare anser Eva Hessman som är stadsdirektör.

Eva Hessman

På sidan fyra börjar ett reportage om flyktingpojkarna Jawad och Hamid som har hittat tryggheten i ett familjehem och som hoppas på att få stanna i Sverige och skaffa sig en bra framtid.

~~~~~~

Så fiint! 

Hessman har blivit

REGNBÅGSAMBASSADÖR!


KAN DET HÖRA IHOP MED ATT HON BÄR EN 6-UDDIG STJÄRNA - SOM ÄR EN FÖRBANNELSE?!

"I hate and despise your feast days…. You shall take up Siccuth, your king and Chiun your images, the star of your God….".

Bar ni då Sickut, er kung och Kijjun, er guds stjärna, era gudabilder som ni gjort åt er? Jag skall föra er i fångenskap bortom Damaskus, säger han vilkens namn är Herren, härskarornas Gud. - Amos 5:26

 Mark of the Beast?