Orsaken till att människan lever ett otillfredsställt liv är att människan är en syndare.

Romarbrevet 3

Inför Gud är alla syndare

9 Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. 10 Det står skrivet:

Ingen rättfärdig finns, inte en enda
11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.
12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade.
Ingen finns som gör det goda, inte en enda.
13 En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek.
Huggormsgift är bakom deras läppar.
14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.
15 De är snabba på foten till att utgjuta blod.
16 Förödelse och elände råder på deras vägar,
17 och fridens väg känner de inte.
18 De har inte gudsfruktan inför sina ögon.

~~~~

Man jagar efter vind, till sist måste man inse att det aldrig gick att uppnå det man strävade efter eller ville tro på.

Så dör människan bitter och med ett oförlåtet sinnelag.

Orsak!?

Jo, just för att man vägrat tro (ville inte tro) på sanningen - att det finns en Frälsare, som vill rädda oss från oss själva, från synden i våra hjärtan.

Det är synden i hjärtat som orsakade bedrövelsen, misslyckandena och otillfredsställelsen i våra liv.

MEN frågan är:

Vill du tro?

Om du verkligen VILL TRO - säg då till Gud : "Ge mig tro på dig Gud"!

Då ska Gud ge dig tro.

Han ska också visa dig att det var dina synder, som gjorde att han dolde sitt ansikte för dig.

Jesaja 59:2 ..det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er.
 
http://img.bloggo.nu/7/alertsweden/02625/36904211.gif 

Johannes 14:6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.