2 Thessalonikerbrevet kap 1

1 Paulus och Silvanus och Timoteus till thessalonikernas församling i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

3 Vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder, som sig bör, eftersom er tro växer till så starkt och er kärlek till varandra överflödar alltmer hos var och en av er, 4 så att vi själva kan berömma oss i Guds församlingar av er uthållighet och tro under alla era förföljelser och lidanden som ni får utstå. 5 Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska anses värdiga Guds rike, för vars skull ni också lider, 6 med tanke på att det är rättvist av Gud att vedergälla dem med lidande som plågar er, 7 och att ge er som blir plågade lindring med oss, när Herren Jesus uppenbarar* sig från himlen med sin makts änglar 8 i flammande eld för att hämnas på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder vår Herre Jesu Kristi* evangelium. 9 Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet, 10 när han kommer på den dagen, för att bli förhärligad i sina heliga och bli hyllad av alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er blev trott. 11 Därför ber vi också alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga denna kallelse och med kraft fullborda varje god vilja och gärning i tron, 12 så att vår Herre Jesu Kristi* namn ska bli förhärligat i er och ni i honom, genom vår Guds och Herrens Jesu Kristi nåd. (Reformationsbibeln)

~~~~

Här kan du se den vidriga kolonnen som satansdyrkarna rest i Stockholm:

https://www.google.se/maps/place/Luntmakargatan,+Stockholm/@59.3368772,18.063841,3a,75y,288.78h,111.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1st_8pXmzQBCbk4yuKzoTARg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x465f9d688fba22e1:0x17d868a45169266f!8m2!3d59.3406289!4d18.0602924?hl=sv-se