Församlingsbor demonstrerade utanför kyrka >>

 

Bibeln säger om dem som tagit emot Jesu Kristi budskap, enligt Jesu evangelium, att: "Det behövs inte, att någon undervisar eder!" 1 Joh. 2:27.Bibeln talar om de helgade som tillhör Jesu Kristi Brud och säger, att: "Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; ty de äro såsom jungfrur. (Förklaring:Det betyder, att de har icke beblandat sig med Moder Babylon och hennes döttrar Upp. Kap. 17. Det vill säga de har inte beblandat sig med de olika kyrkorna och deras läror.) Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet. Och i deras mun har ingen lögn blivit funnen; de äro ostraffliga. I deras mun har ingen lögn blivit funnen, de äro ostraffliga." Upp. 14:4-5.
Om de helgade säger aposteln Petrus i sitt brev, att: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord." 1:a Pet. 4:11.
Aposteln Stefanus, som var utvald av Gud talade enligt Guds ord och han sade, ang. kyrkor, att: "Det var Salomo som fick bygga ett hus åt HERREN."
Men på grund av villfarelsens andar har medlemmarna i de världsliga kyrkorna kommit bort ifrån budskapet, som aposteln Stefanus predikade ca 60 år ef. Kr.
Aposteln Stefanus varnade tydligt för kyrkor, som är byggda av sten och trä. Samtidigt hänvisade han de troende till det andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen. Se symbolbilden här ner till höger.
Därefter säger Stefanus, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer." Tyvärr så visar samtliga kyrkor, att de trampat detta heliga budskap under sina fötter. Se själv! Apg. 7:47-60.
Men det finns medlemmar,
i de olika kyrkorna, som ser sanningen, och de lider myckt i sin ande på grund av kyrkornas förfall, men de vet inte till vilken Kyrka de skall gå då de saknar kunskap om aposteln Stefanus budskap, som visar de tronde till Jesu Kristi andliga Tempel. Se symbolbilden här ner till höger.
Himmelens Gud ser dessa medlemmars lidande och därför har Han profetiskt uppenbarat för aposteln Johannes, att det finns en utväg. Ty i en syn såg aposteln Johannes den tid vi lever i idag och han säger, att: "Jag såg en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet."

"Och ängeln ropade med stark röst och sade: Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar..."

"Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar." Upp. 18:1-5.


Många religiösa människor har anklagad mig, för att jag har hänvisat, "Moder Babylon och hennes döttrar." till de Ekumeniska kyrkorna, såsom den Katolska kyrkan, Lutherska kyrkan, Pingstvänner, Babtister, Örebromissionen, Missionsförbundet, Adventister, Jehovas Vittnen, o.s.v.
Om det inte är den Katolska kyrkan, Lutherska kyrkan, Pingstvänner, Babtister, Örebromissionen, Missionsförbundet, Adventister, Jehovas Vittnen, o.s.v, som är, "Moder Babylon och hennes döttrar?" Vem är det då, som är, "Moder Babylon och hennes döttrar?"

Läs mer>>

Om Bror Espegren>>