Matteus 24:19-22 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, 21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.


---- 

Matteus 24:29-31 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.


Matteus 37-41 Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 40 Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor ska mala vid kvarnen . Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.


~~~~ 

Förutom att Sveriges regering följer de kriminella internationalisterna - Rothschild, Gates, Rockefeller, Brzezinski, med flera, med flera, med flera - de som styr hela världen och vilka smickrar och upphöjer och mutar puppetsarna som Stefan Löfven och kompani, så har de medvetet godtagit att de är i maffians händer och att de samtyckt till att förstöra landet Sverige med dess folk.

Maffian styr och kontrollerar politikerna och även hela den så kallade kristna världen, av vilka de falska kristna är de mest ömkansvärda.

Listan på dessa ömkansvärda "kristna" skulle bli så lång så den skulle fylla flera meter av denna blogg.

Här kan du se lite av det ondskefulla spelet som politikerna och den kriminella radion, pressen, tv:n.,  med sina  puppetjournalister ställt upp på: "dr Jackson om apatiska barns utsatthet och psykosen som drabbat Sverige. "

Videon  Från denna hemsida.

"METOO KAMPANJEN" ÄR ETT ANNAT ILLISTIGT DRAG SOM DEN KRIMINELLA VÄRLDEN SERVERAR DET SVENSKA FOLKET MED HJÄLP AV TJÄNSTVILLIGA JOURNALISTER OCH FÅRAKTIGA POLITIKER OCH ANDRA KORKADE EFTERFÖLJARE, SOM GÄRNA OFFAR FOLKET SOM BETALAR DERAS LÖN FÖR ATT TA HAND OM OSS PÅ BÄSTA SÄTT - VILKET DE ALLTSÅ INTE KAN OCH INTE HELLER VILL.

I MORSE SÄLLADE SIG KD-LEDAREN Ebba Busch Thor TILL FÅRSKARAN.

SKA MAN SKRATTA ELLER GRÅTA!

MÅTTE MÄNNSKOR RÄDDA SIG MEDAN TID ÄR!!

RÄDDNINGEN SOM FINNS ÄR DEN ENDA OCH DEN ENDE: JESUS KRISTUS VÄRLDENS SKAPARE OCH FRÄLSARE - HAN SOM KOMMER PÅ HIMMELENS SKYAR FÖR ATT HÄMTA SITT FOLK!

~~~~

Läs även: Själens obotliga ensamhet?