Encyclopædia Britannica, Inc.

Det brutna korset är ingen fredssymbol utan visar förakt för Jesus och det han gjorde för oss när han tog våra synder på korset.

1 Petrus 2:24: "Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade."

Jesaja 53:5: "Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade."

~~~~

"Broken cross/Cross of Nero: Considered by some to be a peace sign, it is used in satanic circles as an open demonstration of rejecting Christ. Satan worshippers are commonly given crosses; instructed to turn the cross upside down and break the arms to show their disdain for Christ and loyalty to Satan. This symbol appears on the graves of some of Hitler’s soldiers. The upside down cross is also a symbol of rejecting/mocking Christ."

(Number 7)

Detta kors är detsamma som katolikerna har!

~~~~