Det finns människor som längtar

- efter annat än det materiella.

Den som har sann längtan nöjer sig inte med vad detta liv ger.

Hör du till dem som längtar efter mer?

Då kan din längtan bli uppfylld.

~~~~

Din längtan handlar om MENINGEN.

Din längtan handlar om KÄRLEKEN.

Den SANNA kärleken och den SANNA meningen.

Detta måste du leta efter för att finna!

Du måste leta som efter den dyrbaraste pärlan.

Bara om du inte ger upp kan du finna den.

Om du verkligen längtar ger du inte upp.

Sök!

SÖK så ska du finna!

Matteus 7:8 Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet.

Psalm 145:18 HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt.

Jesus sade: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Den som funnit KÄRLEKEN har funnit MENINGEN!