https://www.youtube.com/watch?v=XlbpjCbvANM

Det enda som betyder något är om du har ditt namn i livets bok.

Tror du Gud bryr sig om dina meriter?

Tror du Gud bryr sig om ditt "intellekt"?

Nej, nej, nej!

Gud ser till hjärtat.

1 Samuelsboken 16:7 Men HERREN sade till Samuel »Skåda icke på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är icke såsom en människa ser; en människa ser på det som är för ögonen men HERREN ser till hjärtat.»

Det finns många människor på nätet som brukar sin "kunskap" till att tycka det ena och det andra.

Men för Gud betyder det ingenting hur "rätt" du än har.

Det enda som betyder något är om du har ditt namn i livets bok.

Vadå säger du? Livets bok?

Det finns böcker i himlen. Där skrivs allting som du gör och säger.

Du ska en dag dömas för dina ord och dina handlingar.

2 Korinthierbrevet 5:10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Romarbrevet 2:16 Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

Apostlagärningarna 17:31 Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom (Jesus) från de döda.

Uppenbarelseboken 20:12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

~~~~

Uppenbarelseboken 20:11-15

Den slutliga domen

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

VILL DU BLI FÖRTAPPAD?


Människor­na i de sista da­gar­na

2 Timoteusbrevet 3 1 Det skall du ve­ta, att i de sista da­gar­na blir ti­den svår. 2 Då kom­mer människor­na att tänka ba­ra på sig själva och på peng­ar; de blir skryt­sam­ma, högmo­di­ga, fräcka, oly­di­ga mot si­na föräld­rar, otack­sam­ma, ogud­ak­ti­ga, 3 kärlekslösa, oförson­li­ga, ful­la av förtal, obehärs­ka­de, våld­sam­ma, främman­de för allt gott, 4 svek­ful­la, hänsynslösa och in­bils­ka. De äls­kar njut­ning­ar mer än Gud. 5 De bär from­he­ten som en mask men vill in­te ve­ta av dess kraft. Håll dig bor­ta från dem.