Ja, det finns bara EN kyrka.

Hur kan de som kallar sig kristna tro att katolska "kyrkan" är en kyrka?!

Tror dessa lurade att det finns flera Gudar - eller?

Katolska "kyrkan" finns till bara av en orsak - det är att se vilka som verkligen vill lida för Guds rike och hans namn.

Martin Luther är här en fin förebild.Naturligvis avskyr de som inte tror på den levande Guden att man ens nämner Luthers namn.

De vill inte bli avslöjade i sin satansdyrkan eller/och i sin otro.

En "kyrka" är en gemenskap med sannt troende - de som är födda på nytt och därmed lyder Gud.

Johannes 3:3 "Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike."

Efesierbrevet 2:8,9 ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.”