1 Korinthierbrevet 8:4-6 Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: Vi veta visserligen att ingen avgud finnes till i världen, och att det icke finnes mer än en enda Gud.5 Ty om ock några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden -- och det finnes ju många »gudar» och många »herrar» --6 så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

DET FINNS BARA EN GUD OCH EN ENDA HERRE JESUS KRISTUS.

ALLA RELIGIONER TILLBER ONDA ANDAR.

SVERIGES KRISTNA RÅD SAMLAR ALLA RELIGIONER ATT DYRKA ONDA ANDAR, SOM ÄR SATANS MEDARBETARE.

SE UPP SÅ DU INTE BLIR UPPSLUKAD AV DE ONDA ANDARNA.

OM DU REDAN ÄR DET, FINNS DET RÄDDNING I DEN ENDE GUDEN FADERN OCH HANS SON JESUS KRISTUS, SOM SÄNDES TILL JORDEN FÖR ATT BÄRA VÅRA SYNDER.

Johannes 3:16-18 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.17 Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.18 Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.

Hell the most hated truth - by David Wilkerson