Det finns bara en Gud.

Alla andra gudar är onda andar.

Det är Gud som Djävulen kämpar mot.

Det är honom som människan kämpar mot.

Gud är Fadern.

Hans Son är Jesus Kristus.

Jesus Kristus sändes till jorden för att bära vår synd, din och min.

Bara Gud själv genom sin Son kunde bära bort vår synd.

Allt var uttänkt före jordens skapelse.

Gud blev inte överraskad att Adam och Eva svek honom i sin olydnad.

Romarbrevet 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa (Adam) kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Synden trädde in i världen.

Men Gud hade en plan.

Planen var att själv inta människans plats och bära bort hennes syndaväsen som hon bar på genom Adams fall.

Gud sände därför sin Son Jesus Kristus till världen, för att själv ta på sig straffet för människans synd.

På så sätt kunde Gud rädda människan.

Genom tron på hans Son skulle människan kunna ta emot syndaförlåtelsen och bli av med sitt onda väsen som orsakats av SYNDAFALLET.

Men Satan-Djävulen ville naturligtvis inte att människor skulle tro på Jesus och få sin synd förlåten.

Han ville då som nu att människan skulle hamna i helvetet tillsammans med honom.

Det är det livet handlar om att ta emot förlåtelsen och bli räddad till det eviga livet!

Vill du tro eller vill du liksom Satan gå förlorad i din olydnad och upproriskhet?

Hebreerbrevet 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Ta emot Guds nåd och bli räddad - utan gärningar!

Romarbrevet 3:20 Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar.

Romarbrevet 3:23.24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

A new creature!