Det finns bara en kyrka.

Den kyrkan består av de som tagit emot Jesus Guds Son som sin Herre och Frälsare.

De har bekänt att de är syndare. Därmed har de fått sina synder förlåtna.

1 Johannes 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Det betyder att de fått ett nytt hjärta, blivit nya skapelser.

2 Korintierbrevet 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Det betyder som bibeloret säger att alla deras synder är kastade i glömskan hav - i havets djup.

Mika 7:19 Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.

Det betyder att deras gamla människa är död och begraven.


https://www.youtube.com/watch?v=k75WdQOVUZA

Det betyder att de har uppstått med Jesus och kan därmed inte dö.

Jesus ger människorna som tror på honom ett evigt liv.

Johannes 11:25-26 Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, 26 och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

~~~~

Det finns mycket som kallar sig kyrka.

För Gud finns det bara en kyrka.

Den kyrkan består av hans folk.

Hans folk är de som fått sina synder förlåtna.

Hans folk är de som lyder och följer honom.

De har insett att de har allt att tacka för då Jesus korsfästes i deras ställe. 

För deras skull straffades han, för att de skulle slippa komma till helvetet, som varar i en evighet.

De vill inget hellre än att göra hans vilja.

Därför lyder de hans ord som står i Bibeln.

Därför lyder de den helige Ande, som nu flyttat in i deras hjärta.

Gud har bara ett folk det är de som är födda på nytt.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."


https://www.youtube.com/watch?v=z8T0br5JfAA