Det finns en Gud hur mycket media än försöker få oss att tro att han inte finns.

Det finns en Gud som är rättfärdig.

Det finns en Gud som hatar synd.

Det finns en Gud som ser oss.

Det finns en Gud som söker oss.

Det finns en Gud som älskar oss.

Det finns en Gud som vill ha gemenskap med oss.

Det finns en Gud som sände sin Son för att bära våra synder på korset.

Det finns en Gud som vill förvandla oss.

Det finns en Gud som betalade för vår synd.

Det finns en Gud som dog för oss.

~~~~

VAD KOSTAR DET ATT KOMMA TILL GUD?

DET KOSTAR ALLT.

DET KOSTAR DITT LIV.

DET KOSTAR DIN SJÄL.

VAD FÅR DU?

DU FÅR ETT EVIGT LIV.

DU FÅR ETT SANT LIV.

DU FÅR ALLT DET DU INNERST DRÖMMER OM.

DU FÅR FRID SOM ÖVERGÅR ALLT FÖRSTÅND.

Filipperbrevet 4:7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.