Romarbrevet 8:1-2 "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag."

Men om du inte är en ny skapelse, så har inte Kristus Jesus gjort dig fri från syndens och dödens lag.

Du är under förbannelse om du inte är en ny skapelse!

Du är inte "i Kristus" om du inte är en NY SKAPELSE!

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt (blivit en ny skapelse) kan inte se Guds rike." 

~~~~

Men den som är en ny skapelse kan driva bort!!

Hebreerbrevet 2:1 Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. 

Vi måste orubbligt (stadigt) hålla fast:

Hebreerbrevet 3:6 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande Guden. 

v 14 Vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet.

Vi kan förhärda våra hjärtan genom olydnad:

Hebreerbrevet 3:18 Och vilka gällde eden han svor, att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga?

~~~~

Kristna ska förmana varandra:

Hebreerbrevet 3:12-13 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande Guden. 13 Uppmuntra (förmana - Reformationsbibeln) varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag , så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.


Hebreerbrevet 3:7-8 Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring.

Hebreerbrevet 3:14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.

OM vi stadigt håller fast...

OM vi inte förhärdar våra hjärtan...

Vilka var Gud vred på i öknen?

Hebreerbrevet 3:16-19 Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla de som Mose hade fört ut ur Egypten? 17 Vilka var han vred på under fyrtio år? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen? 18 Och vilka gällde eden han svor, att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga? 19 Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in.

Hebreerbrevet 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar.

På grund av olydnad kom de inte in i Guds vila. v 4:6

En kristen människa (en som är född på nytt Joh. 3:3) kan alltså lämna tron genom olydnad (otro) och därmed inte komma in i Guds rike.

En människa som inte är kristen kommer inte in i Guds rike.

En människa som vill komma in måste vara född på nytt!

~~~~

Den som inte avfallit genom olydnad - den som inte förhärdad sitt hjärta - den som stadigt håller vid den första tillförsikten ända till slutet -  den som inte drivit bort med strömmen - den som är en ny skapelse - tillhör Gud och har kommit in i Guds vila.

Om du är i Kristus:

Romarbrevet 8:1-2 "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag."

För att vara "i Kristus och inte vara under fördömelse (förbannelse)" - innebär det att du lyder Gud och inte syndar på nåden.

De flesta som säger sig vara kristna är inte kristna.

De lyder inte Gud och vill inte veta av hans kraft.

LÄS:

So many millions of nominal Christians!

~~~~

Johannes 3:17 Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.