Det finns ingen frid mellan religionerna, som svenska kyrkan och samfunden säger.

Alla religioner tillber onda andar.

Den "religion" (fast det inte är en religion) som tror på Jesus Kristus tillber den levande Guden, han som har skapat universum.

Satans mål är att alla ska tillbe honom istället för den sanne Guden - JESUS.

Satans mål är att sätta sig på tronen i Jerusalem.

Där ska han utropa sig som Gud.

Satan verkar på alla plan.

Därför har han också intagit kyrkorna.

Kyrkorna vars medlemmar inte är födda på nytt (Joh. 3:3) går naturligtvis på Satans lögn, eftersom de är förblindade.

(Ett exempel på en ulv i fårakläder!)

Mörkret har sänkts sig över deras oförståndiga hjärtan.

2 Korintierbrevet 4:3-4 Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild

1 Tessalonikerbrevet 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.


Gud säger till kyrko- och samfundskristna:

Johannes Uppenbarelse 18:4-5  "Och jag hörde en annan röst från himlen: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott."