HÄR UTTALAR SIG EN PSYKOLOG:

DN: Högre lön ger större lycka – upp till 50 000 kronor

~~~~

Även monopolradion SR talar idag om "lycka" - 

"...  jakten på teknisk lycka - om den lyckliga kontorsnomaden"

- redskap för världshärskarna som radion och all massmedia är.

~~~~

BLAHA  BLAHA  BLAHA  BLAHA!!FÖR DET FÖRSTA ÄR LÖNER, HÖGA SÅDANA, SKAPADE AV
VÄRLDSHÄRSKARNA.

DETTA FÖR ATT MÄNNISKORNA INTE SKA TÄNKA PÅ LIVETS MENING.

FÖR DET ANDRA HANDLAR LIVET INTE OM PENGAR OCH VÄLFÄRD UTAN OM ATT SÖKA GUD OCH HITTA HONOM.

DET KOMMER EN TID DÅ DE RIKA SKA KASTA SINA PENGAR PÅ GATORNA.

FÖR SENT SKA DE INSE ATT DE SÅLT SIN SJÄL FÖR PENGAR OCH VÄRLDSLIG RIKEDOM!

Jakobsbrevet 5:5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen.

Hesekiel 7:19 De skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på Herrens vredes dag. De skall inte kunna mätta sig med det eller fylla sin buk med det, ty det har för dem varit en orsak till synd.