https://www.youtube.com/watch?v=u4tOdcZy-3o&app=desktop

Denna video fick jag av en broder i Herren, som nyss funnit Jesus! 
Så är det att ha funnit LIVET!

~~~~

I Gamla Testamentet säger Gud genom Mose, att de ska följa alla orden i hans lag. 

Gud säger genom Mose också detta:

5 Mosebok 32:46-47 "Ty detta är inte ett tomt ord för er, det gäller ert liv."

Nu talar Gud till hela världen: "Det gäller ert liv."

Vad menar Gud?

Han menar att LIV finns i hans Son Jesus Kristus.

Ca. år noll kom världens Frälsare Jesus Kristus till jorden.

Han var Guds Son.

Han dog då han var trettiotre år. Han dog på ett kors.

Han korsfästes av judarna.

Han lät sig förnedras.

Han gav sitt liv frivilligt.

Han gav sitt liv för att världen skulle få LIV genom hans död.

På korset tog Jesus hela världens synd på sig. Alla människors synd.

VARFÖR?

För att han ville rädda ett folk hem till sig.

Han visste att ingen skulle kunna bli räddad i egen kraft.

Han var tvungen att ta vårt straff på sig. Han plågades för vår skull.

För vår skull rann hans blod. För våra synders skull lät han utgjuta sitt blod.

Han offrade sig för oss. 

Han ville föra människor hem till sig.

Jesus kom för att ge oss LIV.

Utan Jesus finns inget LIV.

LIVET är i Jesus.

Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och LIVET." Johannes 14:6

Kommer alla människor därmed till Gud?

NEJ!

Jesus begär av oss, att vi visar att vi vill komma till honom.

Han vill ha vår frivilliga kärlek.

Bara den som tror, att det Jesus gjorde på korset är sant, kan komma till Gud.

"Den värste syndaren", den som alla vänder sig bort från, har Jesus förlåtit, då han tog ALLA synder på sig.

INGEN är värdig. INGEN!

Om du tycker du är värdig att komma till himlen, kommer du inte in.

Bara den som vet med sig, att han är en ovärdig syndare kan bli frälst.

Den som inte vill tro, behöver inte Jesus.

Han behöver ingen förlåtelse. Han vill inte tro. Han vägrar tro.

Han vill på gärningarnas väg finna tron. Han vill förtjäna tron.

Han vill kunna visa andra, att han lyckats förtjäna Jesus kärlek.

Han vill kunna klappa sig på bröstet i självhävdelse.

Därför går han förlorad och finner inte LIVET.

TRO bara TRO, att Jesus tog din synd på sig på korset!

Just din synd tog han. Just dig dog han för.

TRO! BARA TRO! (Hebreerbrevet 11:1)

~~~~

Romarbrevet 3 Inför Gud är alla syndare

10 Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda
11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.
12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade.
Ingen finns som gör det goda, inte en enda.
13 En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek.
Huggormsgift är bakom deras läppar.
14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.
15 De är snabba på foten till att utgjuta blod.
16 Förödelse och elände råder på deras vägar,
17 och fridens väg känner de inte.
18 De har inte gudsfruktan inför sina ögon.

~~~~

Jesus säger till just dig:

OMVÄND DIG (ÅNGRA DINA SYNDER) OCH TRO EVANGELIET! DÅ SKA DU FÅ LIVETS KRONA!

Jakob 1:12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.(OBS! En människa som tar emot Jesus Kristus kan omöjligt komma ihåg all synd. Dessutom är vi bara människor och vet inte om all synd vi har och har blivit förlåten för. Det finns charlataner som säger sig ha "befrielsetjänst". De begär att du ska räkna upp synder du haft i ditt tidigare liv. Det är äckligt att de rotar i ens gamla liv. Om du möter en sådan, så FLY!)