Av pastor John S. Torell, Resurrection Life of Jesus Church, Sacramento, California, 2012.

Läs om varför judarna fick gå igenom mer lidande och tortyr än flertalet andra människor under under andra världskriget. Men behöver bara erinra sig bomberna som föll, särskilt över Dresden, där över 100 000 civila dog i eldstormarna, men också över Hamburg och Berlin och andra tyska städer, för att inse de allierades illgärningar. Nazismen är det värsta hot mot mänskligheten som någonsin har funnits. Ca 80 miljoner varav 24 000 000 civila människor dog i världskriget, barn, tonåringar och äldre. Så ser du en fattig på gatan eller ett krigsoffer i TV, kom ihåg att det kunde varit du. Upptäck och stoppa alla diktatorer i tid. Den som bryr sig vem som styr — Läs vidare! Thorbjörn Johansen.

Över till pastor Torells artikel:

För att läsaren ska få en god inblick i den förvirring som rådde mellan olika judiska grupper i världen vid upptakten till judeförföljelsen i Tyskland och Amerika, bör vi förstå att de, liksom andra människor tänker på samma saker eller har samma åsikter. De är lika olika som andra människor. Ca 95 % av amerikanerna har inget intresse för utrikespolitik eller någon politik över huvudtaget. De är mer intresserade av sitt arbete och framtiden för barnen. Precis som andra religioner i USA har judarna olika trossystem. Några är mycket fromma och tror på det Gamla Testamentet med dess profetior. Andra är sekulära som inte har uppfattat vad tron på Abraham innebär medan en och annan går i synagogan ibland. Sedan finns det ateistiska judar som inte tror på Gud alls, utan har "judiskheten" som religion. Det finns även en hård kärna av kabbalister, vilka kan betecknas som satanister eftersom de dyrkar Lucifer = Satan.

De judar som immigrerade till USA på slutet av artonhundratalet bestod av olika klasser. Det kom förmögna judar från Tyskland som kallades Hof-juden av andra judar. De hade etablerat sig inom bankverksamhet och som jurister, affärsmän och politiker vilka hade ett mäktigt inflytande i USA. De var inte intresserade av att flytta till Palestina, de hade kommit för att stanna i USA, där de hade uppnått goda positioner. Men de hade en stark önskan att styra över andra judar och blev herrar genom America Jewish Committee. Sedan fanns det också medelklassjuden som ville leva i den amerikanska drömmen och bara ville ha ett gott liv. Den tredje gruppen var den fattiga klassen som kom från Östeuropa och Ryssland, och blev "draghjälp" åt de andra grupperna. De befolkade arbetarslummen i New York, där de drömde om att tjäna så pass mycket pengar att de skulle kunna ta sig därifrån. De skickade barnen till skolor för att den senare generationen skulle få ett bättre liv i USA.

Slutligen fanns de radikala judarna som blev socialister, kommunister eller sionister och som levde för revolutionen, som skulle medföra att de kom till makten och styra andra. De talade ofta om rättvisa för den fattige och ville införa social rättvisa för massorna.

Men de var lögnare, precis som radikala i andra länder som ville främja sina egna syften och leva ett gott liv men på andras bekostnad. (Har du någonsin sett en fattig som har blivit vald i presidentvalet? Har du någonsin sett en fattig senator, kongressman, domare, guvernör, osv? Hur övergiven tror du att pastor
Jesse Jackson är?)

Olika judiska ledare har haft en varierande politisk agenda och ideer angående sitt eget liv och det judiska folket. De brukade slåss inbördes och bildade allianser enligt den politiska vind som blåste och vad som gick smidigt att driva just då. Det finns ännu en sanning i detta:

Varje grupp har olika lager av ledare och ett toppskikt inom varje grupp som är luciferianer och bildar EN GRUPP FÖR SIG SJÄLVA. Och det är denna grupp av djävulska män som är de verkliga härskarna i världen. De är uppdelatade i olika lager och de flesta personerna vet inte om vad det är man siktar på. Det högsta mänskliga ledarskapet består av 13 män. De samarbetar direkt med djävulen och rör sig i den onda andevärlden som i vår egen värld. Inte ens dessa 13 får veta allt djävulen planerar, eftersom de själva många gånger blir lurade.

Läs mer

***

Uppenbarelseboken 20: 10-15

Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön."