Det mest hotande för kristenheten är ulvarna i fårakläder!

De finns överallt.

Hela Sveriges städer (och hela världen) infiltreras av dessa ulvar i fårakläder.

Men de håller på att avslöjas!

Deras tid är snart ute!

Sanna kristna (födda av Guds Ande) har avslöjat dem!

En ny tid kommer med mat för fåren.

De falska herdarna får söka sitt uppehälle på annat håll.

De kan inte längre suga ut Guds folk!

De får liksom aposteln Paulus gjorde - göra rätt för sig.

Eller så får de vara arbetslösa eftersom de inte velat arbeta och försörja sig själv under den tid då de varit "pastorer".

Förmodligen har de heller ingen utbildning utan tyckt det varit praktiskt att hellre suga ut "sina medlemmar"..

GT säger att de inte längre ska kunna äta sitt eget bröd.

Det är bra!

Undrar hur många liv de har på sina samveten??

Gud ska straffa dem!

-----

Det är inte falska religioner som är den största faran för mänskligheten.

Det är "pastorerna"!

Läs mer HÄR:

"SVERIGES "HERDAR"

TJUVAR I KYRKAN!

"THE PASTORATE"

SE UPP RÄDDA DIG MEDAN TID ÄR!