"Federley bjöds på lyxresa – menar att det var hans kvinnliga alter ego som åkte."

~~~~


https://www.youtube.com/watch?v=PvaPygAFzk8&app=desktop

Federley skäms inte! Han saknar det förståndet.

Sådana är dom vissa av politikerna i Sverige.

Inte konstigt att landet går mot sin undergång.

Och säkert blir Annie Lööf statsminister eftersom "eliten" (satansdyrkarna) har bestämt så.

Lööf är dessutom medlem i den ondskefulla Trilaterala Kommissionen, där "eliten" sitter och gör upp planer för världen!!! Svenska folket har inte rätt att veta vilka skumraskaffärer de håller på med!

Att svenska folket accepterar detta är ett bevis på att sömnen tagit helt över landet!

Liksom Sveriges övriga statsministrar så var Lööf inbjuden till "elitens" Bilderbergmöte.

---

Här försvarar och hyllar Alexander Bard (f.d. satansdyrkare) Annie Lööf!

Kan du lita på Annie Lööf? Absolut inte!!

(Jesus förlåter alla synder även om man tillbett Satan. Men bara om man vänder om och ber om förlåtelse och blir Jesus efterföljare!  Är Bard det? NEJ - absolut inte!!)

~~~~

HUR SJUKT KAN LANDET SVERIGE MED SINA POLITIKER BLI OCH DE SOM SYNS I MEDIA, ALLA  ANVÄNDA AV SATAN!?

ALLT ÄR EN FÖRBEREDELSE FÖR ANTIKRISTS REGERING, OCH HANS MÄRKE SOM DE FLESTA KOMMER ATT TA. (Uppenbarelseboken 13 och 14)

Gudshatarna ska få det straff de är värda om de inte vänder om från synden.

Gud är vedergällningens Gud:

5 Moseboken 32:35 "Min är hämnden och vedergällningen vid tiden då deras fot ska vackla,för deras olyckas dag är nära, det som väntar dem kommer med hast."

I HELVETET (SOM VARAR I EVIGHET) ÄR DET FÖR SENT ATT ÅNGRA SIG!