"The following article by Teresa Joan White is the entry on diakonia from the revised edition of the Dictionary of the Ecumenical Movement published jointly by the World Council of Churches and the Wm. Eerdmans in 2002.

The term "diakonia" (from the Greek verb diakonein, to serve; cf. diakonos, male or female servant) refers to service as a permanent activity of the church throughout its history (part I of the entry on Diakonia from the Dictionary of the Ecumenical Movement, see below). It is also the name of an international organization networking among those involved in the service ministries of the churches (part II, see print edition). A separate entry is devoted to the diaconate as an order of ministry in the churches (see print edition)." Read more

World Council of Churches

~~~~

Diakonia tlllhör Världskyrkan, som tillhör Satan, som tillhör den onde (Satan).

Du som älskar SANNINGEN ta reda på själv vad "World Council of Churches" är för något!

~~~~

DN skriver:

Stora löneökningar för chefer på biståndsorganisationer

Den genomsnittliga chefslönen på svenska biståndsorganisationer har ökat med 18 procent sedan 2013. Det visar en kartläggning som tidningen Omvärlden har gjort. Sticker ut gör bland annat Diakonias chefslöner, som ökat med drygt 46 procent de senaste sju åren."

Här kan du se alla organisationer som tillhör denna så kallade kyrka.

här går det till i det som allmänheten (utom hos dem som söker sanningen) kallar kristet!

(Du ser vilka förblindade skådespelare det finns!)

Så får det gärna gå till i VÄRLDSKYRKAN och bland dem som kallar sig präst!

ATT DE VÅGAR!!

Men de vågar, för de har inte aning vad den levande Guden säger om det straff han har för dem!

BIBELN är för dem en sagobok .

De tror de kan lura Gud genom att byta kön vilket INTE går.

Här är ett till exempel på vad som ligger i tiden.

DET FINNS INGA "ÖDEN" SOM INTE GUD KAN RÄTTA TILL OCH VÄLSIGNA GENOM ATT BOTA OCH HELA OCH GE ETT EVIGT LIV.

MÄNNISKAN VÄLJER SJÄLV: HIMMEL ELLER HELVETE.

(Tidningen DAGEN är INTE en kristen tidning utan styrd av Guds fiende, som all annan mainstream media.)