Madonna/Madame X speaking as a representative of an Illuminati considering itself it to be something else than the human race. Gasmask equals gas chamber – the identification with and wearing of the Holocaust myth. Also, crude hint at Ashkenazi physiognomy

Seven years ago, in 2012, former US Secretary of State Henry Kissinger said that Israel will not exist in ten years.

That leaves people residing on the Levant, three more years (at most), until Israel is supposed to have disappeared?

Back then, the statement was bewildering.

Isn’t Kissinger Jewish?

Is he not a friend and supporter of the Israel project?

A couple of minutes into the performance of Madonna in Tel Aviv in her Eurovision appearance in May 2019, the situation became clear.

The performance was not entertainment – it was an occult ritual in which the Illuminati gave Israel the Kiss of Death.

Read more

~~~~

Läs:

Lukas 21:20-33 (Luke 21:20-33)

Jerusalems ödeläggelse

20 När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd. 21 Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse. 2Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk. 24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.