Om du studerar Bonhoeffer (behövs inte lång tid), ser du att han var en sann ekumen.

Som ekumen var han anhängare av katolska kyrkan.

Katolska kyrkan är VÄRLDSKYRKAN.

Katolska kyrkan är Satans kyrka.

På så sätt passar Bonhoeffer in i tiden vi lever, som är AVFALLETS TID.

Du kan läsa om det i Bibeln i 1 Tessalonikerbrevet 2:3.

I morse gavs ett program på radion, som de kallar "Teologiska rummet" med Ylva Eggehorn (poet), Martin Lind (biskop emeritus) och med programledare Peter Sandberg.

Som kristna vet (de som är födda på nytt, Joh. 3:3), så skulle aldrig SR ha med en sann kristen i deras program.

De "kristna" som SR tar med, är de falska kristna eftersom media är en kanal för Satan (lögnaren).

~~~~

Den tid vi lever i är avfallets tid.

De namnkristna (ekumenerna) är avfallna från tron (om de nånsin varit kristna).

Dessa är hycklare (låtsaskristna).

De är alla anhängare av katolska kyrkan, som är Världskyrkan.

Världskyrkan är som sagt Satans kyrka.

Inom Världskyrkan får alla religioner och all trosåskådning plats.

Några exempel på Världskyrkans religioner är: "kristendom", judendom, islam, buddism, new age, hinduism, shamanism, satanism etc.

Inom denna så kallade kyrka välkomnas allt och alla.

"Kom som du är, förbli som du är. Gud älskar alla".

Förbli homosexuell, masochist, sadist, ha sex med djur, var transvestit, byt kön.

Var lögnare, hycklare, narcissist, pedofil.

Etc. etc. etc.

Följ dina lustar och dina begär. Du är älskad som du är.

Alla kommer till himlen. Det finns inget helvete.

Som redskap att sprida ett falsk budskap och ett urvattnat evangelium är media, press, samfund, kyrkor och de namnkristna.

Alla är de hycklare.

Ulvar i fårakläder är prästerna och pastorerna, de som bara bryr sig om sig själva men inte människornas själar.

Dessa är grymma herdar och leder människorna bort från den levande Guden - till döden och helvetet!

Dietrich Bonhoeffer var inte en kristen utan en ulv i fårakläder, en namnkristen, (endast kristen till namnet) en hycklare!

Därmed är han en förebild och ett redskap för media och för alla som älskar lögnen och inte sanningen.

Han en förebild för de som älskar döden och inte livet.

BONHOEFFER BEFINNER SIG (OM HAN INTE HANN OMVÄNDA SIG) I HELVETET, DÄR HAN VÄNTAR PÅ ATT DÖMAS AV JESUS GUDS SON.

Johannes 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. 24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.

~~~~

Why We Should Avoid Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer is a very well liked teacher among modern Christians. While no one can deny his bravery in not bowing down to Hitler, there are problems with his theology that simply cannot be ignored.