Herren Jesus Kristus och Guds ord (bibeln) säger att vi skall älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva.

“Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft. Därnäst kommer detta: Du skall älska din nästa såsom dig själv. Inget annat bud är större än dessa” (Mark. 12:30-31)

Vem är då vår nästa enligt biblisk lära och inte enligt alla självutvalda godhetsapostlar som förespråkar ett socialt/liberalt samt urvattnat evangelium (ett främmande evangelium) och som i tid och otid anammar floskler som “Allas lika värde” och att vi skall älska alla människor oavsett vad en person är eller har gjort, och dessutom får utmärkelser för det.

Som den pensionerade prästen Pia Boija nedan vilken blev så glad så att hon började gråta över utmärkelsen hon fick genom att under en så kallad nazistdemonstration hålla upp ett fredsmärke, i själva verket en dödssymbol också känt som Neros kors, ett brutet upp och nervänt kors inneslutet i en cirkel som representerar den kristendoms hatande kejsar Neros (en kejsare som mördade tusentals kristna under det första århundradet efter Kristus) vision om världsfred utan kristendomen.
 


Pia Boija med dödssymbolen/Neros kors

Det finns inget stöd i bibeln för att “vår nästa” utgörs av kriminella, våldtäktsmän, pedofiler, mördare, ockupanter och alla slags degenererade individer som är ofrälsta och inte så sällan önskar förgöra kristna och de kristna länderna.

Ändå menar de hycklande prästerna och pastorerna i de svenska skökoväsendena att vi inte bara som kristna skall älska alla människor utan att det också är vår plikt att hjälpa alla. Även de människor och nationer som har dödat våra kristna bröder och systrar.

När Jesus talade om att förlåta så talade han om kristna, om kristna bröder/systrar och inte om oomvända syndare, och då endast om de kristna bekände och ångrade sina överträdelser.

Det finns med andra ord inget i bibeln som säger att kristna skall förlåta alla icke troende syndare deras överträdelser. Kristna har inte ens någon förpliktelse att alltid förlåta en broder/syster om han/hon vägrar att omvända sig från sin missgärning och göra bättring.

“En man som kommer partisöndring åstad må du visa ifrån dig, sedan du en eller två gånger har förmanat honom; ty du vet att en sådan är förvänd och begår synd, ja han har själv fällt domen över sig” (Tit. 3:10-11)

Läs mer