Matthew 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and tear you.

Matteus 7:6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er.