"Det är en belastning att vi alltid pratar om Gud som "han" - säger Susann Senter. 

~~~~

Det man kan säga är det som Herren Gud säger "att det måste finnas partier", för att det ska visa sig vilka det är som håller provet.

1 Korintierbrevet 11:19 Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet.

Susann Senter är en god representant för en falsk kristen, alltså en person som inte håller provet inför Gud.

Hon är också en god representant för Svenska kyrkan vars alla präster inte heller består provet.

Gjorde de det skulle de fly denna så kallade "kyrka" och därmed rädda sig från helvetet, som är skapat för dem som inte består provet.

Som "alla" vet så tillhör Svenska kyrkan och alla samfund VÄRLDSKYRKAN (Satans kyrka).

Det innebär att de alla hamnar på samma ställe (helvetet) som Susann Senter eftersom de inte håller provet!

~~~~

Och vad är detta för svammel av "biskop" Mikael Mogren: "Jesus var en man och en hen". "Konfrontation är inte vår grej".

Och detta:

Dala Pride: Biskop Mikael Mogren invigningstalar och går i paraden

Skulle Jesus gå i en "prideparad"!!??

Blomgren säger: – All kärlek kommer från Gud. När två människor lovar att älska varandra och att bära varandras bördor, då kan jag höra himlens änglar sjunga, säger biskopen.

Blomgren får en stjärna i kanten av människor på jorden men sannerligen inte av Gud i himmelen!

Här är han i full utstyrsel - babylonska redskapet som han är!

BEDRÖVLIGT!

-----

Det är bra att Svenska kyrkan med sina "präster" klart visar färg!

Då har ingen någon ursäkt då han eller hon står inför Gud och ska avlägga räkenskap.

Hebreerbrevet 4:13 Ingen­ting kan döljas för ho­nom, allt ska­pat lig­ger na­ket och blot­tat för hans öga. Och inför ho­nom är det vi skall avlägga räken­skap.

FLY FRÅN SVENSKA KYRKAN OM DU VILL RÄDDA DIN SJÄL!

KVINNOR SKA INTE VARA LÄRARE ELLER PASTORER I KYRKAN - VIDEO