They are all disgusting evil people!

~~~~

Psalm 97:10-12

Ni som älskar Herren ,
 hata det onda!
 Han vakar över
 sina trognas själar,
 han räddar dem
 ur de gudlösas hand.
Ljus bryter fram för den rättfärdige
 och glädje för dem
 som har ärliga hjärtan.
Gläd er i Herren , ni rättfärdiga,
 och prisa hans heliga namn!


~~~~