De finns väl idag knappast någon förnuftig människa som inte fruktar eller oroar sig för vad IS (Islamska staten), som har gått från att vara en liten rörelse till att bli världens farligaste och rikaste terrorgrupp, skulle kunna ställa till med i den muslimska världen och i västvärlden. 

Det sägs att IS grundades som en reaktion på USA s invasion av Irak och att målet var att kasta ut den amerikanska ockupationsmakten. Om detta stämmer så kan vi lugnt konstatera att något har gått väldigt snett. IS mål tycks vara att kasta ut allt och alla (folk och länder) i en fullkomlig otrygghet och att åstadkomma förödelse, kaos och död överallt.

IS består av muslimer som bekänner sig till en fundamentalistisk inriktning av Islam, den så kallade Wahhabismen (även kallad Salafism) som  grundades på 1700 talet av Muhammed Ibn Abdul Wahhab, och i Islams namn begår dessa våldsverkare de mest brutalaste gärningarna mot mänskligheten som tänkas kan. 

Människor med lite urskillningsförmåga förstår dock att långt ifrån alla muslimer ställer sig bakom “de fanatiska mördarna” (som inte tycks skona någon eller något), men resultatet av denna (relativt lilla) grupps härjningar blir ändå en misstänksamhet (förakt och hat) mot Islam och muslimer generellt.

Så är det meningen att det skall vara. IS ingår som en del av Illuminatis plan om världsherravälde, en slutlig global makt och en ny världsordning i vilken en liten självutnämnd elit (bestående av Satansdyrkare, kabbalister, som äger allt) håller på att lägga under sig världens samlade resurser (hela världsekonomin) samtidigt som de ständigt utvecklar nya sofistikerade metoder för kontroll av mänskligheten.

Wahhabismens fader Muhammed Ibn Abdul Wahhab härstammade (vilket de flesta inte har en aning om) från en familj av Dönmeh judar.

Dönmeh är namnet på Turkiets kryptojudar eller marraner som offentligt är muslimer men i hemlighet kabbalister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank.

De härstammar från en grupp sefardiska judar som fördrevs från Spanien under den spanska inkvisitionen och som behöll sin kabbalistiska och talmudiska tro och lära. Deras politiska ideologi är sionismen.

Läs mer

*****

“Evangelical churches will be the chief instrument to bring the New World Order to birth.” Jeremy Rifkin, New Age leader