Sedan ett antal år tillbaka har Turkiet riktat in sig på att knyta utvandrade turkiska medborgare närmare staten. Genom att stötta dem till framgång och höga positioner i samhället, hoppas de kunna dra fördel av dem.

De kan påverka andra länders inställning till Turkiet. Till exempel frågan om ett turkiskt EU medlemskap. Här följer två artiklar från Svt nyheter den 18 april och från Expressen den 4,e maj i år.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kaplan-umgas-med-erdo-ans-man-i-sverige

http://www.expressen.se/nyheter/erdogan-anvander-kaplan-som-exempel/

Ett EU medlemskap för Turkiets del har ännu inte blivit verklighet. Inte för att Turkiet inte har något att göra i EU då större delen av Turkiet inte ens ligger i Europa (det ligger i Asien) utan för att Turkiet inte har kunnat leva upp till FN,s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Dönmehjudarna ger sig dock inte. Om så endast 3% av Turkiet tillhör Europa så skall Turkiet prompt med i EU.

Efter statskuppen i Turkiet har Erdogan som påstår sig vara muslim men som troligen är en dönmhejude (liksom den före detta bostadsministern i Sverige, Mehmet Kaplan och den före detta miljöpartisten Yasri Khan med flera) börjat ställa krav om ett EU medlemskap för Turkiets del.

Läs följande artikel om vad som pågår bakom kulisserna och hur Satans synagoga använder sig av muslimer som inte är några muslimer utan dönmhejudar/kryptojudar, för att förverkliga sin agenda om en världsregering (förslavad mänsklighet), en nation, en religion och en ekonomi. Deras politiska ideologi är sionismen.

Glöm inte att kolla länkarna (vad är en dönmhejude? och de utländska länkarna som talar om att Erdogan inte är muslim utan troligtvis en dönmhejude) samt Jan Milds film där han bland annat talar om den judiska lobbygruppen Padeia (finansierad med svenska skattemedel) med Barbara Spectre i spetsen, som kämpar för massinvandring och mångkultur i Sverige och i Europa.

I syfte att krossa nationerna.

http://experimentlandet.blogg.se/2016/may/donmehjuden-mehmet-kaplan.html

Efter statskuppen vill Turkiet skynda på EU förhandlingarna. Det behövdes alltså en statskupp under vilken man kunde (tog sig rätten) fängsla/avrätta alla opponenter och för den turkiska regimen, störande personer, med mycket lidande som följd.

Lär mer här i en artikel från 2014:
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/turkiet-vill-skynda-pa-eu-forhandlingar

Och här om vilka hotelser man tar till i nuläget (efter statskuppen i Turkiet) för att Sverige skall börja ta emot även turkar utan visum och giltiga identiteter. Det räcker inte med att Sverige tar emot alla som kan ta sig hit från hela världen och ljuger om att de saknar precis allt och därför måste matas med bidrag och förmåner. Nu skall Sverige och de svenska skattebetalarna även se till så att alla miljoner turkar som kan ta sig till Sverige, får allt de behöver helt gratis.

Läs mer

SION VISES PROTOKOLL