"Du har nog inte missat nyheten att Billy Graham har avlidit 99 år gammal. Många har lyft fram hans liv under dagarna och Gospel Coalition var snabba med att skriva en blogg post om hans liv vilket också Evangeliecentrerat var snabba med att översätta

Under den senaste tiden har jag skrivit en artikel om biblisk separation som var mycket välläst. Just detta var något som Martyn Lloyd-Jones (MLJ) tillämpade mot just Billy Graham. MLJ besökte själv Grahams kampanjer när de gick av stapeln i England. MLJ såg Graham som en broder i Herren och att säkert en del blev genuint omvända under hans möten men många blev det absolut inte. Han kunde därför inte stödja Grahams kampanjer och gav kritik emot Graham på två punkter som han ansåg vara allvarliga och som han enligt min mening hade helt rätt i.

För det första ansåg han att Grahams frälsningsinbjudan som han hade efter mötet som obibliskt och kommer att föra många vilse. Vi på urgamla stigar har redan belyst hur Charles Finneys teologi ligger som grund för hur mycket av den evangeliska kyrkan ser ut i vår tid. Detta fick ju givetvis ännu mer luft under vingarna när Billy Graham höll frälsningsinbjudningar ”Alter calls” efter predikan vilket är främmande för skriften och kyrkans historia. Det har resulterat vilket MLJ såg faran i att många har förts vilse. I stället för att inse sitt behov av pånyttfödelse, ett verk i hjärtat så har man börjat förlita sig på att springa fram på en inbjudan och likaställa det med att bli frälst. Apostlarna i skriften gjorde aldrig så utan på frågan hur kan jag bli frälst svarade Petrus ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva” (Apg 2:38). Grahams metoder har lett till att många har manipulerats in i något som nödvändigtvis inte har förändrat deras hjärtan. Jag växte upp inom en rörelse där man konstant hade frälsningsinbjudningar och jag såg det så ofta att många gick fram men väldigt få fick sina hjärtan förvandlade. Jag känner flera stycken som sprungit fram men som idag är ateister och inte ens troende.

För det andra så låg Graham bakom Lausanne deklarationen och hade på sina möten både liberala och katoliker på plattformen som medverkade. Detta var något MLJ reagerade emot och under hans tid började denna ekumeniska rörelse att formas som han vägrade befatta sig med. Han såg det som en synd att vara med i en sådan rörelse. Sann ekumenik måste bygga på sanningen och sanningen får inte kompromissas, sade MLJ och han skrev en hel bok i ämnet och denna bok har vi tidigare publicerat på denna blogg.

Billy Grahams tjänst har också fört med sig skada av Guds rike där frälsningsinbjudningar har blivit en norm inom de flesta evangelikala kyrkor och där förkunnelsen om pånyttfödelsen har börjat raderas ut. Samtidigt har en ekumenisk kyrka växt fram, och mer och mer tal om ekumenik har blivit aktuell. Ingen sann biblisk ekumenik där sanningen står i centrum utan där även katoliker och liberala är välkomna att hoppa på tåget. Vi ser resultatet av detta mer än någonsin i Sverige idag där kyrka efter kyrka vill stå på Lausanne deklarationen och där ekumeniska råd omfamnar i stort sett vilken kyrka som helst och där ingen biblisk separation och lydnad till ordet förekommer i detta avseende."

SOURCE


Graham gör en symbol för uppror och kommunism - den knutna näven

LÄS OCKSÅ: Kan en kristen tatuera sig?