Efesierbrevet 2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Dr. Ron Carlson, the founder and original President of Christian Ministries International, was called home to be with the Lord on June 16, 2011. Prior to his death, he had been recognized worldwide as one of the foremost authorities and lecturers in the areas of cults, world religions, evolution vs. creation, and Christian Biblical apologetics. Read more

Exposes Freemasonry SECRET Ties to the Catholic Church  

~~~~

Matteus 7:22-23 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

~~~~

Här om du vill se "berömda frimurare" = Satansdyrkare.

Freemasons Worship Satan - Texe Marrs