Brevet till hebreerna

Kapitel 1

Kristus sann Gud. Gud har talat genom Sonen och genom honom är universum skapad. Sonen är högre än änglarna.


1 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. 2 I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat universum. 3 Han är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och bär allt med sitt mäktiga ord. Sedan han genom sig själv* renat oss från våra* synder har han satt sig på Majestätets högra sida i höjden.

---

Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. 11 De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. 12 Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas. Men du är densamme och dina år har inget slut.

(Reformationsbibeln)