https://www.youtube.com/watch?v=o8JsRbiKJ5I

JA, DU ÄR FÖRTAPPAD!

"Därför ska ni nu veta, män och bröder, att det är genom honom (Jesus) syndernas förlåtelse predikas för er." Apg. 13:38