I världen lär vi oss att skylla på allt och alla:

Det var min mammas fel, det var min mans fel, min hustrus fel, min arbetsgivares fel, min broders fel, etc. etc. etc.

Men när vi står inför Guds domstol gäller inga ursäkter:

"In the Judgment, we cannot say, “The Devil made me do it” or “The world was so corrupt, I didn't have a chance.” Despite outside influences, each of us makes the choice to sin or not. Our choices reveal what is in our hearts, and too often we choose these wicked activities and others beside. We cannot foist the blame onto others because our sins come from within." from this page

Översättning:

"Vid domen kan vi inte säga: "Djävulen gjorde så att jag gjorde det. Eller "världen var så korrupt så jag inte hade någon chans." Trots influenser utifrån så gör var och en av oss valet att synda eller inte synda. Vårt val avslöjar vad som finns i våra hjärtan och alltför ofta så väljer vi dessa onda aktiviteter och andra liknande. Vi kan inte lägga skulden på andra därför att våra synder kommer inifrån."

Markus 7:20-23 Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. 21 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Gud har uppenbarat att han finns för alla människor:

Romarbrevet 1:18-20  Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

VAD HÄNDER DEN SOM SKYLLER PÅ ANDRA?

Romarbrevet 2:6-8 Han skall ge var och en efter hans gärningar: 7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten.

Galaterbrevet 6: 7-8 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. 8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

SLUTET KOMMER. VAD VÄLJER DU?

Joel 3:12-14 Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring. 13 Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full, presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. 14 Det är skaror på skaror i Domens dal, ty Herrens dag är nära i Domens dal.

VÄLJ LIVET!

"JAG ÄR VÄGEN SANNINGEN OCH LIVET" ~Jesus

Ordspråksboken 8:36 Men den som syndar mot mig skadar sin själ, alla de som hatar mig älskar döden.