För att få se Guds rike måste du bli född på nytt.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

De som representerar Guds rike idag är inte födda på nytt.

De har bara ett sken av Gudsfruktan.

De vill inte veta av dess kraft. (2 Timoteus 3:5)

Vad är att vara född på nytt?

Det innebär att Gud har fött människan ovanifrån.

Gud har givit människan ett nytt hjärta och gjort henne till en ny skapelse.

2 Korinthierbrevet 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Den som blivit en ny skapelse hatar all synd.

Den som blivit en ny skapelse vill leva i lydnad. 

Den som blivit en ny skapelse strävar efter att leva rent.

Den som blivit en ny skapelse rannsakar sig själv.

~~~~

Bibeln talar av AVFALLET:

2 Thessalonikerbrevet 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

För den som är född från ovan - född på nytt  - är det inte svårt att se att "kristenheten" är på avvägar.

Alla sant kristna vet att de som givit sig till Satan genom ekumenin inte tillhör Gud utan kommer att gå evigt förlorade.

Du ser ekumenin inom samfunden och inom kyrkorna.

Du ser AVFALLET överallt inom den så kallade etablerade kristenheten.

Här är det högt i tak. Här är det är inte svårt att vara kristen.

Du behöver inte lämna världen utan kan vara en del av den.

Honnörsordet är KÄRLEK.

Men det är inte Guds kärlek utan Satans kärlek.

Det är världens kärlek.

Det är en kärlek utan krav och lagar.

Alla får plats: den homosexuelle och den som begår äktenskapsbrott och den som gifter om sig (medan den äkta hälften lever), och den som är en del av världen - alla får plats.

Kom som du är förbli som du är - "Jesus älskar alla".

Men när Jesus kommer tillbaka, ska han skilja getterna från fåren.

Han ska skilja hycklarna, från de som inte är hycklare.

Matteus 25:31-33 Människosonens dom

31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra.

ÄR DU EN GET ELLER ÄR DU ETT FÅR?

SKA DU FÅ GÅ IN GENOM GUDS PORT ELLER SKA DU KASTAS UT I MÖRKRET?

Om du inte är född på nytt väntar HELVETET!

HÄR ÄR EN VIDEO PÅ ENGELSKA, SOM TALAR OM VAD SOM HÄNDER DEJ, OM DU INTE VELAT FÖLJA JESUS ORD.