"Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike." Johannes 3:3

ÄR DU FÖDD PÅ NYTT? OM INTE KAN DU INTE KOMMA IN I GUDS RIKE.

I Guds rike är alla födda på nytt.

Ett smutsigt hjärta passar inte i himlen.

INGEN har ett rent hjärta utan Gud. INGEN!

Bed Gud om förlåtelse genom Jesus, som bar dina synder på korset.