Du måste få ett nytt hjärta! Du måste födas på nytt!

Johannes Kapitel 3
1 Och bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus på natten och sa till honom: Rabbi, vi vet att du är en lärare som har kommit från Gud, för ingen kan göra de mirakler som du gör, utan att Gud är med honom. 3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt*, kan hon inte se Guds rike. 4 Nikodemus sa till honom: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet en gång till och födas? 5 Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Förundra dig inte över att jag sa till dig: Ni måste födas på nytt.

Är du född på nytt?


https://www.youtube.com/watch?v=0tjqsBH_R6Y&feature=emb_title

READ HERE:

"The phrase "born again" literally means "born from above." Nicodemus had a real need. He needed a change of his heart—a spiritual transformation. New birth, being born again, is an act of God whereby eternal life is imparted to the person who believes (2 Corinthians 5:17; Titus 3:5; 1 Peter 1:3; 1 John 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). John 1:12, 13 indicates that being "born again" also carries the idea of "becoming children of God" through trust in the name of Jesus Christ."

Att vara "född på nytt" innebär att du lyder Gud.

Jesus svarade: ”Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom."

2 Johannes 1:6 Ja, detta är kärleken, att vi vandrar efter hans bud. Detta är budet som ni har hört från början, att ni ska vandra i det.

Evigt LIV innebär att du är född på nytt och lyder Gud.

"Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet." 1 Johannes 2:17