Det kommer ej att finnas någon el.

Det vet alla som läser Bibeln.

Satan har många knep att fånga människorna på.

Att skaffa elbil är ett av knepen.

ATT TA SIG FÖR PANNAN.

"Göteborgs stad slår sig gärna för bröstet när det gäller omställningen till en fossilfri trafik."

Göteborg är en stad i förruttnelse.

~~~~

HÄR kan du se Greta Thunberg göra "eliten" till viljes, då hon låter sig porträtteras på en jättemålning.


Att hon på andra bilder gör satanstecken med en hand för ett öga är inget som marionetterna bryr sig om - eller?

----

Här ser du i vems tjänst svenska kyrkan står i (Satans)!