Elsborgskyrkan och dess låneskuld - 30 miljoner kronor.

- "Hela projektet är konstnadsberäknat till ca: 30 miljoner kronor. Till detta kommer en stor mängd frivilligtimmar att läggas av kyrkans medlemmar och andra intresserade."

 blue magic line

Ordspråksboken 22:7: ”Den rike råder över de fattiga, låntagaren blir långivarens slav.”

Ordspråksboken 22:26-27: ”Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån. Varför skulle man få ta den säng som du ligger på, när du inte kan betala?”

Romarbrevet 13:8: ”Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.”

Matteus evangelium

15. Ta er till vara för falska profeter, som kommer till er i
fårakläder, men invärtes är rovlystna vargar. 
16. Av deras frukt ska ni känna dem. Inte hämtar man väl
vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?
17. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär
ond frukt. 
18. Ett gott träd kan inte bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt
träd bära god frukt.
19. Vart träd som inte bär god frukt blir avhugget och kastat i
elden. 
20. Alltså ska ni känna dem av deras frukt. — 
21. Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:
'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
22. Många ska på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, har vi
inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda
andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' 
23. Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt er; gå
bort ifrån mig, ni ogärningsmän.'

***

Elsborgskyrkan är naturligtvis inte den enda "kyrkan" som tar lån (eller har lån) och sätter sig i skuld!

Vem/vilka ska betala dessa skulder?

***

The biblical pattern for church life and practice

"The only requirement for money in the New Testament church is to relieve poverty among other believers. Nowhere is there to be found any appeal for money to pay for buildings or equipment. It is acknowledged that some workers are entitled to receive some support, though there is no record of their asking for it.

The institutional churches' obsession with buildings and salaries means that the people have little to spare for the relief of poverty and are greatly burdened by unnecessary demands for their money. In some churches we now see the blatant marrying of money-seeking with the church, as pastors strive to increase their salaries and build larger and richer churches, so that the world will respect them. The world may do so, but God will not!"