1  Korintierbrevet 11:19  "Det måste finnas partier bland er, för att visa vilka av er som är äkta."

-----

Tidningen DAGEN skriver:

Premiär för dialog mellan kristendom och konfucianism

– Vi behöver en ny och universell solidaritet såväl som nya former av dialog för att skapa vår framtid.

-----

Övergrepp på kristen tro har "kristenheten" i Sverige (och världen) skrivit under på och därmed godkänt.

"Kristenhet" har genom ekumenin anammat Satans strategi att all tro ska blandas ihop och likställas.

Att religioner leder till helvetet är inget som "kristenheten" bryr sig om.

(SANN KRISTEN TRO LEDER TILL LIV!)

"Kristenheten" vill ändå säga JA till sammanblandningen.

Satan har med detta fått sin vilja fram.

Hans mål är att ingen människa ska lära känna Gud och ta emot hans Son Jesus Kristus och på så sätt bli en hel människa och få ett evigt liv.

Bibeln (Gud) säger att det är få som blir frälsta.

Matteus 7:13-14 Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14 Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.


De flesta människor går förlorade.

Till sin hjälp har alltså Satan ekumener (se upp för vargen Peter Halldorf!), de som kallar sig kristna men som ljuger.

Se Sveriges Kristna Råds hemsida (SKR) - "medlemskyrkor"!

Där kan du se med egna ögon de som bedrar människor med sin lögn.

One World Religion


https://www.youtube.com/watch?v=keiU9WiyPJE

New World Order Religion: The Great Global Apostate Church


https://www.youtube.com/watch?v=Ex4ioJbEItc

A WARNING to Christians from the NWO and the NEW AGE- part1

https://www.youtube.com/watch?v=ifnSMR0ngDA

~~~~

Målet med sammanblandningen är FRED - en falsk fred.

På så sätt ska Antikrist (Satan) visa sig.

Bara Jesus kan skapa fred.

Det gör han genom att ge människan ett nytt hjärta som vill lyda och följa honom.

Men de flesta människor vill liksom ekumener (evangelikaler) gå sin egen väg och slippa lyda Gud.

Att det finns ett helvete är inget de tror på eller bryr sig om.

Tragiskt men då det är för sent, ska de inse sanningen!

1 Timoteus 4:1-2 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, 2 förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten.

(De som hatar Gud kommer att ta bort dessa videos, därför finns en länk under dem. Ett sätt de har är även att göra rutan svart. Hoppas du kan se dem!)

Det är på denna sida av graven människan väljer väg: HIMMEL eller HELVETE!

VILKEN VÄG VÄLJER DU?