ÄR DIN PASTOR EN VARG I FÅRAKLÄDER?!

Här är alla de samfund/kyrkor etc som skrivit under att de accepterar EN VÄRLDSRELIGION:

DEN LUTHERSKA KYRKOFAMILJEN
-
Svenska kyrkan med EFS
- Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
- Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
- Ungerska protestantiska kyrkan

DEN KATOLSKA KYRKOFAMILJEN
-
Stockholms katolska stift

DEN FRIKYRKLIGA KYRKOFAMILJEN
-
Adventistsamfundet (observatör)
-
Evangeliska Frikyrkan
- Frälsningsarmén
- Metodistkyrkan
-
Pingst - Fria församlingar i samverkan
- Svenska Alliansmissionen
- Svenska Baptistsamfundet
- Svenska Missionskyrkan
-
Vineyard Norden

DEN ORTODOXA KYRKOFAMILJEN
-
Armeniska apostoliska kyrkan
- Bulgariska ortodoxa kyrkan
- Estniska ortodoxa kyrkan
- Etiopiska ortodoxa kyrkan
-
Finska ortodoxa kyrkan
- Koptiska ortodoxa kyrkan
- Makedoniska ortodoxa kyrkan
- Rumänska ortodoxa kyrkan
-
Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)
- Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige
- Serbiska ortodoxa kyrkan (endast på serbiska)
- S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka
- Syrisk-ortodoxa kyrkan
- Österns assyriska kyrka
-
Österns gamla kyrka

WEBBSIDA:

HAR DIN PASTOR BERÄTTAT!?

ELLER ÄR HAN EN VARG I FÅRAKLÄDER?!