DEN SOM INTE OMVÄNDER SIG FÅR BETALA FÖR SINA SYNDER SJÄLV - I EVIGHET!


https://www.youtube.com/watch?v=Mp61wr8pgYU

Mer om Whitefield här!

Han sade till Englands prästerskap på den tiden ”Om ni inte blir födda på nytt kommer ni inte in i himmelriket.”

~~~~

Lukas 13

Vid samma tid kommo några och berättade för honom om de galiléer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer.

Då svarade han och sade till dem: »Menen I att dessa galiléer voro större syndare än alla andra galiléer, eftersom de fingo lida sådant?

Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla sammalunda förgås.

Eller de aderton som dödades, när tornet i Siloam föll på dem, menen I att de voro mer brottsliga än alla andra människor som bo i Jerusalem?

Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla sammalunda förgås.»

JESUS ÄR VÄGEN OCH SANNINGEN OCH LIVET!Lukas 15:10 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."

Counterfeit Christianity! - Video

The Infernal Dungeon Of Hell ~ Videos