DN: Trump: ”Vi kommer lösa ett stort dilemma”

"På väg in till det utvidgade mötet med delegationerna hade Trump förklarat: ”Jag och Kim Jong-Un kommer att lösa ett stort problem, ett stort dilemma”."

Live: Toppmötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un

Tyvärr, så går större delen av världen på den sataniska LÖGNEN!

~~~~

1 Thessalonikerbrevet 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Uppenbarelseboken 20 Kristi seger över Satan

Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.

Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Du som inte vill bli vilseledd av media och av deras herre Satan, läs vidare i Bibeln om vad Gud säger ska hända! Bibeln är sanningens bok!

Låt dig inte bedras av Satan!

~~~~

Nej, jag tror inte Donald Trump är den kommande Antikrist.

Ty Guds Ord säger i 2 Tessalonikerbrevet kap. 2

9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 

10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

~~~~