När judarna överlämnat Jesus i hedningarnas händer hände detta:

Matteus 27:50-54 "Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. 
 Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Den mannen var verkligen Guds Son!"


Stora tecken visade sig på jorden då Jesus gav upp andan! Ändå trodde inte judarna!

Men allt Guds Ord är sant och då evangeliet predikats i hela världen ska Jesus komma tillbaka.

Då är frågan: Har du fått ett nytt hjärta, så du blir räddad?

Eller ska Jesus säga till dig:

Matteus 7:23 "Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig ni laglösa!"

Bara de som tror på evangeliet och blivit NYA SKAPELSER (Johannes 3:3) ska få gå in i Herrens härlighet - DET EVIGA LIVET.

De andra ska gå till den plats som de valt - sjön som brinner av eld och svavel - HELVETET!!

Matteus 7:13-14 "Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den."

Ordspråksboken 21:8  "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."


Under jordelivet har människor vant sig vid att skylla på andra och på annat. Men då du står inför Gud den Allsmäktige gäller inga ursäkter.

Romarbrevet 1:18-20 "Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt."

Matteus 24:14 "Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma."

BRYR DU DEJ ELLER BRYR DU DEJ INTE?

ANSVARET ÄR DITT!!