Matteus evangelium 25:46 Och dessa ska då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Kan det sägas klarare EVIGT STRAFF!

Matteus evangelium 25:31-34 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla heliga änglar med honom, då ska han sitta på sin härlighets tron. 32 Och inför honom ska alla folk församlas, och han ska skilja dem, den ene från den andre, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren ska han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. 34 Då ska Konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta emot det rike som gjorts i ordning åt er från världens början.

Det finns ingen RÄTTFÄRDIG som inte tagit emot Jesus Kristus.

INGEN!

"Jamen" säger du. Det finns inget "jamen" som gäller.

Guds ord gäller: himmel eller helvete.

Guds ord gäller. Inget annat.

Har Gud sagt det, så har han.

Du kan försöka på annat sätt, men vet: Du kommer att få DET EVIGA STRAFFET för din envishet och upproriskhet.

Ingen kan bli frälst, rättfärdiggjord i egen kraft eller eget försök. INGEN!

BARA genom Jesus kan du bli helig, så som Gud vill ha dig - vilket betyder ett nytt hjärta, ett nytt sinnelag. (2 Korintierbrevet 5:17)

Varför tror du Gud Fadern sände sin Son? Jo, just för att bära din synd på sig själv i sin egen kropp på korset.

Romarbrevet 3 Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna vittnar om, 22 nämligen Guds rättfärdighet, som kommer genom Jesu Kristi tro, till alla och över alla dem som tror. För här finns ingen skillnad. 23 För alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus, 25 vilken Gud har ställt fram som ett försoningsoffer genom tron, i hans blod, för att visa sin rättfärdighet, eftersom Gud genom sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade*, 26 för att i den tid som nu är visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig och gör den rättfärdig som är av Jesu tro. 27 Var är då berömmelsen? Den är utesluten.

Genom vilken lag? Gärningarnas?

Nej, genom trons lag.

41 Sedan ska han också säga till dem som står på vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden, som har ställts i ordning åt djävulen och hans änglar.

~~~~

Tänk...Gud kom själv till jorden genom sin Son Jesus för att bära bort din synd, den synd du ärvde genom SYNDAFALLET.

Är detta inte OTROLIGT UNDERBART!!

BERÄKNA KOSTNADEN:

LUKAS 14:28 För vem av er som vill bygga ett torn, sätter sig inte först ner och beräknar kostnaden, om han har tillräckligt för att fullborda det?

REFORMATIONSBIBELN