******

Se upp för Project Camelot som är en ockult-new age-luciferian-organisation!

De intervjuar många kända människor och många "insiders".

En av dess medverkande är David Icke vars röst många lyssnar till både i Sverige och utomlands.

Mycket av det de säger verkar vara sannt, men de har helt fel slutsats.

De har fallit för Satans lögn att de är gudar!

1 Mosebok 3:4. Då sade ormen till kvinnan: "Ingalunda ska ni dö; 5. men Gud vet, att när ni äter därav, ska era ögon öppnas, så att ni blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är."

Genesis 3:4. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

Detta för att de ser genom de fallna änglarnas ögon och inte genom Guds och Bibelns ögon.

Lögnen Satan lyckades lura Adam och Eva med, lyckas han nu lura dagens människor med - ja, kanske större delen av mänskligheten - att vi ska bli som Gud - ja, gudar!

Dessutom har "Project Camelot" en helt förvriden uppfattning om UFO och "aliens", då de inte förstår Bibelns ord om de fallna änglarna och deras företag med de jordiska kvinnorna. Se 1 Mosebok kap 6.

De tror att de är goda och vill mänskligheten väl, medan det är precis tvärtom!

Hoppas att några av dessa människor kan få hjälp av sanna insiktsfulla kristna, så de kan bli fria från Satans vidrigheter.

******

Det enda som kan rädda dig från allt det som Gud ska låta komma över världen för att pröva människorna är Jesus blod och därmed Guds kraft! (Luk. 21:36)

The only thing which can save you from the satanic forces (Satan, his angels and the demons) is the blood of Jesus!

That is why you have to be born again (John. 3:3) and live close to Jesus (John 15:7)!

Hebrews 9:12 - Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption [for us].

******